Mizanpaj

  • Mizanpaj, tasarım

Mizanpaj Nedir ?

Mizanpaj (layout), tasarım unsurlarının genel bir tasarım şablonuna uygun biçimde ve kapladıkları yere göre düzenlenmesidir. Bu aynı zamanda biçim ve boşluk yönetimi olarak da adlandırılabilir

Mizanpajın amacı, aktarılmak istenen görsel ve dokusal unsurları, okuyucunun onları en az çabayla almasını sağlayacak şekilde sunmaktır. İyi bir mizanpaj ile okuyucu karmaşık bilglerin içerisinde kolayca yönledirilebilir.

Mizanpaj eldeki işin nerede ve nasıl izleneceğine dair uygulamaya ynelik estetik hususları; nihai formaton dergi, web sitesi, televizyon grafigi yada daha farklı herhangi birşey olmasından bağımsız ele alır. Nesneleri mizanpaj içerisine yerleştirmek referans çizgileri olan ızgaralar (grid) sayesinde yapılır, böylece sayfalar veya nesneler arasında tutarlılık sağlanmış olur.

Bu Yazıyı Paylaş